Environmental Consultancy and EIA Reporting
 • ÇED raporlarının hazırlanması,
 • Çevre izin lisans işlemleri,
 • Çevre görevlisi danışmanlık hizmeti,
 • Kütle denge raporlarının hazırlanması,
 • Ambalaj bilgi sistemi beyanları ve belgelendirme hizmeti,
 • Hava emiyonlarının ölçümlerinin yapılması,
 • Çevre eğitimlerinin verilmesi
 • Büyük endüstrilyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması
 • Sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması
 • Proje tanıtım dosyası hazırlanması
 • Atık yönetimi
Phone Number / Fax Number

+90 (312) 212 2128
+90 (312) 212 2128

Work Hours

Monday - Friday | 08:00 - 18:00
Saturday - Sunday | Closed

Lineer Mühendislik OSGB © Copyright 2018

My name isLineer Mühendislik.

Lineer Mühendislik

Lineer Mühendislik OSGB

Lineer OSGB