Corporate Training Services

Kurumlarda çalışan yöneticilerin ve çalışanların, performanslarını artırıcı ve çalışma hayatında liderlik vasıflarını öne çıkartan kurum içi eğitimler organize ediyoruz. Bu eğitimler ile vizyonları ve iş yapış modelleri yeniden şekillenen yöneticileriniz ve çalışanlarınız, firmanızın geleceğine önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu kapsamda verdiğimiz eğitim başlıkları;

 • Motivasyon
 • Takım Çalışması
 • Vizyon-Misyon-Hedef
 • Farkındalık Yaratma
 • Kalite Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • İletişim
 • Progress (iyileştirme ve geliştirme)

 

Kurum İçi Eğitim Faaliyetlerimizden Kareler

Phone Number / Fax Number

+90 (312) 212 2128
+90 (312) 212 2128

Work Hours

Monday - Friday | 08:00 - 18:00
Saturday - Sunday | Closed

Lineer Mühendislik OSGB © Copyright 2018

My name isLineer Mühendislik.

Lineer Mühendislik

Lineer Mühendislik OSGB

Lineer OSGB